Oostvlaamse Voetbalacademie

Wat is de OVVA?

 
 
De Oostvlaamse Voetbalacademie (OVVA) is sinds 2014 de voortzetting van de Wase Voetbalschool (WVS) die op 17 december 1987 werd opgericht door Julien Van den Broecke.
 
 
De WVS ging van start op 6 maart 1988 met wekelijkse zondagstrainingen in het recreatiedomein “De Ster” te St-Niklaas.
Thans is de academie gespecialiseerd in het organiseren van binnenlandse externe voetbalstages tijdens de schoolvakanties. 
De academie is toegankelijk voor alle voetbalminnende jongens en meisjes van 6 tot 14 jaar, al dan niet aangesloten bij een voetbalclub.
De academie beoogt het individueel verbeteren van de basistechnieken van het voetbal zonder dat ook maar enige druk wordt opgelegd. De nadruk wordt gelegd op het belang van elk individu binnen een groepsgebeuren en waarbij de totaalbeleving van het kind centraal staat. Dit alles aan de hand van zelf ontwikkelde oefenstof die op een speelse en pedagogisch verantwoorde wijze wordt aangebracht door gediplomeerde trainers die verder werden  opgeleid binnen de academie zelf.
Voor kinderen aangesloten bij een club vormen de stages een ideale aanvulling op de reguliere opleiding binnen hun club.
Voor niet-aangeslotenen is het een leuke beleving van de voetbalsport.
Naast voetbal worden tijdens de stages ook andere sport- en recreatiespelen aangebracht.
Bovendien kunnen de kinderen genieten van een kindvriendelijke warme maaltijd.
Als aandenken aan de stages ontvangen de deelnemers een mooi brevet - voorzien van foto’s - en een kleine trofee.
 
Tot op heden hebben reeds meer dan 7000 jongeren deelgenomen aan één of meerdere activiteiten van de academie.